Privacywet - AVG

Ooye Vaar, gevestigd aan Ingelandenweg 1 1069 WE Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://kraamkado-met-naam-baby.nl

Ingelandenweg 1

1069 WE Amsterdam

Telefoonnummer: 0617162074

Yvonne Bogards is de Functionaris Gegevensbescherming van

 Ooye Vaar te bereiken via ooyevaar@ooyevaar.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ooye Vaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken omdat wij deze nodig hebben om uw order uit te voeren:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt maar niet verplicht zijn, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken  voor correspondentie en telefonisch contact.

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (welke pagina's u bekeken heeft).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ooyevaar@ooyevaar.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ooye Vaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Ooye Vaar analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Ooye Vaar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ooye Vaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden voor de volgende persoonsgegevens: Naam, adres, e-mail adres die ons per mail zijn verstrekt. Voor een eventuele controle van onze belasting aangiften en het bewaren van facturen hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.

Daarnaast hebben wij ook de gegevens nodig die op de gepersonaliseerde geschenken moeten komen. Verder wordt er met deze gegevens niks gedaan. 

Voor eigen gebruik en promotie

Ooye Vaar maakt foto’s van de door ons gemaakte artikelen en plaatsen deze als voorbeelden op de site of sociaal media om nieuwe klanten te tonen wat de mogelijkheden zijn bij ons. De foto’s blijven in het bezit van Ooye Vaar en worden getoond zonder de adresgegevens van de klanten. Voor de geschenken met de afbeelding van het geboortekaartje of trouwkaart hebben wij de kaart zelf of een scan ervan nodig, deze stuur u als klant naar ons toe en blijft in ons bezit of wordt desgewenst met de bestelling mee terug verzonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ooye Vaar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit betekend dat wij alleen om de goederen te kunnen verzenden uw adres gegevens delen met onze bezorgdienst. Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere commerciële instellingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ooye Vaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Nieuwsbrieven

Wij versturen geen productmails of nieuwsbrieven daar dit niet altijd op prijs wordt gesteld. Klanten bepalen zelf wanneer zij onze website bezoeken. Ook plaatsen wij geen advertenties om u onze producten te tonen als u de site verlaten heeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt ervoor kiezen om een bestelling te plaatsen met een account. Dit is makkelijk voor u bij vervolg bestellingen, omdat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. Ook kunt u de status van uw bestelling via uw account volgen. De gegevens in uw account worden veilig opgeslagen op een Secure Server en beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord die alleen bij u bekend zijn. U kunt uw account altijd aanpassen en verwijderen. Wanneer er een update is van de software waarmee deze site is gemaakt, wordt de site z.s.m. vernieuwd met deze software.

U kunt er ook voor kiezen om bij ons producten te kopen zonder account. Een account is bij Ooye Vaar niet verplicht. Uw adresgegevens worden dan ook alleen gebruikt om de artikelen te verzenden. Deze gegevens staan ook op een beveiligde plek op de server. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Bestelgegevens blijven alleen bewaard voor eventuele controle van de belastingdienst. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ooyevaar@ooyevaar.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ooye Vaar zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Ooye Vaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ooye Vaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ooyevaar@ooyevaar.com

Uw gegevens staan in een beveiligde omgeving, de site heeft een ssl verbinding en de betalingen gebeuren ook in een beveiligde omgeving. U heeft zelf de keuze op welke wijze u wilt betalen.

Webwinkelsoftware

Prestashhop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. Prestashop heeft geen toegang tot uw gegevens. Zij zijn er om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen en mogen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Prestashop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. zij maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Deze software wordt regelmatig aangepast voor de veiligheid en gebruikersgemak. Bij een update van de software zullen wij de site z.s.m voorzien van de nieuwste versie.

Cookies van Social Media buttons
Omdat we het u zo gemakkelijk mogelijk willen maken om ons op social media te volgen en om de berichten op deze website te delen, maken we gebruik van social media buttons. Via een code kunnen de verschillende social media kanalen cookies plaatsen. Hiermee kunt u via onze site berichten op uw eigen social media accounts plaatsen.

Wij gebruiken social media buttons voor onder andere FacebookTwitterGoogle+ , Instagram  In de privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen kunt u lezen wat zij precies met de verzamelde informatie doen

Webhosting

Wned
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Wned. Zij zullen uw gegevens niet gebruiken voor hun diensten, deze zijn van ons.  Wned heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw en onze persoonsgegevens te voorkomen. Deze site heeft een SSL certificaat.

Betalen in een veilige omgeving

Bij online betalen moet u letten op het slotje links boven, kijk ook of de gegevens van uw bank er staan en geen andere tekens of namen. U kunt het bedrag ook zelf aan ons overmaken, na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling dan gemaakt. Betalen bij afhalen is ook mogelijk, dan vragen wij alleen uw gegevens voor onze veiligheid en zekerheid. Bij online betalen via de website wordt u doorverwezen naar uw eigen bankomgeving. Mollie is een betalingssysteem dat let op een veilige omgeving, wij maken gebruik van hun diensten om de betalingen veilig te laten verlopen.